αγκωνιάζομαι


αγκωνιάζομαι
αγκωνιάζομαι, αγκωνιάστηκα, αγκωνιασμένος βλ. πίν. 36

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.